Kategorier
Regler

Sum-sudoku

I sum-sudoku, populært kalt «killer sudoku» på engelsk, er det få eller ingen gitte tall. I stedet er det oppgitt ekstra bokser med tilhørende tall som angir summen av tallene i boksen.

Heller ikke i disse sum-boksene kan samme tall stå to ganger. Dette legger mange begrensninger på hvilke tall de ulike summene kan bestå av.

Eksempel: Summen 4 kan bare være 1+3, ikke 2+2. Tre ruter med summen 6 kan bare være 1+2+3, ikke 1+1+4.

Sum-sudoku er en SudokuMix-favoritt. Det er mange ulike løsningsteknikker å oppdage, og oppgavene er ofte svært tilfredsstillende å løse.

Eksempel på sum-sudoku.
Eksempel på sum-sudoku.