Kategorier
Regler

Sudoku

Eksempel på standard sudoku-oppgave.
Eksempel på standard sudoku-oppgave.

Reglene for standard sudoku er veldig enkle:

Plasser tallene fra 1 til 9 i rutenettet slik at hvert tall bare forekommer én gang i samme rad, kolonne eller boks på 3×3 ruter (markert med tykke streker).

Hver oppgave har bare én mulig løsning.

Noen tall er plassert allerede. Det trengs kun ren logikk for å utlede hvilke tall som må stå i de resterende rutene – det skal ikke være nødvendig å gjette.

Her finner du en steg-for-steg-gjennomgang av hvordan du løser standard sudoku-oppgaver.

 

 

Løsning på oppgaven over.