Kategorier
Regler

Ekstra gruppe

I sudoku-oppgaver med ekstra gruppe skal heller ikke settet med grå ruter inneholde samme tall flere ganger.

De grå rutene kan være plassert hvor som helst, men er gjerne organisert i et symmetrisk mønster.