Kategorier
Regler

Dobbel sudoku

I en dobbel sudoku er det to sudoku-oppgaver som overlapper hverandre. De kan ikke løses hver for seg; man må bruke opplysninger fra den ene oppgaven til å løse den andre – og omvendt.

Eksempel på dobbel sudoku – to overlappende sudoku-oppgaver.
Eksempel på dobbel sudoku – to overlappende sudoku-oppgaver.