Sudoku-terminologi

Her er noen av termene som blir brukt her på SudokuMix.

Her er derimot ikke forklaring på oppgavetyper – det finner du i reglene.

Blyantmerker

Kandidater i ei rute markert med små tall. Vi anbefaler at man skriver de ulike tallene på samme sted i hver rute – det gjør det lettere å få oversikt.

Boks

En samling ruter markert med tykkere strek, som i likhet med rader og kolonner ikke kan inneholde samme tall to ganger.

I standard sudoku, som er 9 x 9 ruter, er boksene 3 x 3 ruter store. Andre vanlige varianter er 6 x 6 ruter store oppgaver med bokser på 3 x 2 ruter.

Bokser kan også ha irregulære former, og oppgaven kalles da puslespill-sudoku (fordi boksene minner om puslespillbrikker som passer i hverandre).

Diagonal

Rekke med ruter som går diagonalt fra ett hjørne av en oppgave til en annen.

I X-sudoku-oppgaver kan ikke diagonalene heller inneholde samme tall to ganger.

I SudokuMix’ X-sudoku-oppgaver markeres diagonalene med en tynn, grå strek.

Det finnes X-sudoku-varianter med flere kortere diagonaler ved siden av hoveddiagonalene. Selv om disse diagonalene er kortere og dermed ikke kan inneholde alle de ulike tallene, gjelder fortsatt samme regel: De kan ikke inneholde samme tall to ganger.

Gitte tall

Tallene som er oppgitt i en uløst oppgave. De brukes til å utlede hvordan resten av tallene må være arrangerte.

Gruppe

En samling med ruter hvor samme tall ikke kan forekomme flere ganger. I standard sudoku-oppgaver er det tre ulike grupper: rader, kolonner og bokser. I X-sudoku har man i tillegg de to diagonalene som grupper, og det finnes andre sudoku-varianter med andre typer grupper.

Kandidater

Potensielle tall i ei rute kan inneholde på et gitt tidspunkt. Markeres med blyantmerker.

Kolonne

En hel, vertikal rekke med ruter. I standard sudoku-oppgaver kan ikke en kolonne inneholde samme tall to ganger.

Par

Man har et par når det bare er de to samme tallene som kan stå i to ruter i samme gruppe.

Åpent par

Et par kalles åpent når alle andre kandidater er eliminert fra de to rutene. Dette gjør at disse tallene kan elimineres fra alle andre ruter i gruppa.

Skjult par

Et par kalles skjult når det finnes andre kandidater i de to rutene, men de to tallene ikke finnes i andre ruter i gruppa. Dermed kan de andre kandidatene i de to rutene elimineres.

Puslespill

Betegnelse på oppgaver med bokser som ikke er regulære (kvadratiske/rektangulære).

Rad

En hel, horisontal rekke med ruter. I standard sudoku-oppgaver kan ikke en rad inneholde samme tall to ganger.

Rute

Minste enhet i en sudoku-oppgave.

X

Se diagonaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *