Kategorier
Regler

Sum-sudoku

I sum-sudoku, populært kalt «killer sudoku» på engelsk, er det få eller ingen gitte tall. I stedet er det oppgitt ekstra bokser med tilhørende tall som angir summen av tallene i boksen.

Heller ikke i disse sum-boksene kan samme tall stå to ganger. Dette legger mange begrensninger på hvilke tall de ulike summene kan bestå av.

Eksempel: Summen 4 kan bare være 1+3, ikke 2+2. Tre ruter med summen 6 kan bare være 1+2+3, ikke 1+1+4.

Sum-sudoku er en SudokuMix-favoritt. Det er mange ulike løsningsteknikker å oppdage, og oppgavene er ofte svært tilfredsstillende å løse.

Eksempel på sum-sudoku.
Eksempel på sum-sudoku.
Kategorier
Regler

Dobbel sudoku

I en dobbel sudoku er det to sudoku-oppgaver som overlapper hverandre. De kan ikke løses hver for seg; man må bruke opplysninger fra den ene oppgaven til å løse den andre – og omvendt.

Eksempel på dobbel sudoku – to overlappende sudoku-oppgaver.
Eksempel på dobbel sudoku – to overlappende sudoku-oppgaver.
Kategorier
Regler

Ekstra gruppe

I sudoku-oppgaver med ekstra gruppe skal heller ikke settet med grå ruter inneholde samme tall flere ganger.

De grå rutene kan være plassert hvor som helst, men er gjerne organisert i et symmetrisk mønster.

Kategorier
Regler

Større-enn-sudoku

I større-enn-sudoku er det ingen gitte tall. I stedet er det oppgitt større-enn-tegn som må brukes for å utlede hvilke tall som må stå hvor.

Eksempel på større-enn-sudoku. Her gjelder det å følge større-enn-tegnene for å eliminere mulige tall fra hver rute.
Eksempel på større-enn-sudoku. Her gjelder det å følge større-enn-tegnene for å eliminere mulige tall fra hver rute.

Se for eksempel på tallet i rad 5, kolonne 8. Hvis vi følger større-enn-tegnene fra rute til rute, ser vi at alle de andre åtte tallene i boksen må være større enn dette. Dermed må dette tallet være 1.

Kategorier
Regler

X-sudoku

I normale X-sudoku-oppgaver er som oftest de to diagonalene markert med en tynn, grå stripe. Strekene signaliserer at alle tallene i hver markerte diagonal også må være forskjellige – altså samme regel som også gjelder for hver rad, kolonne og boks.

x-sudoku-eksempel
Eksempel på X-sudoku-oppgave. Det skal ikke være noen like tall i noen av de to diagonalene som er markert med grå strek.

Det finnes også oppgaver med flere enn to diagonale streker hvor enkelte av strekene går gjennom færre enn ni ruter. Også for disse kortere diagonalene gjelder regelen om at alle tallene må være forskjellige – men det sies ingenting om hvilke av tallene fra 1–9 som er med.

Eksempel på X-sudoku-oppgave med flere enn to diagonaler. Denne varianten kalles «snøkrystall». Heller ikke her skal det være noen like tall i noen av diagonalene.
Eksempel på X-sudoku-oppgave med flere enn to diagonaler. Denne varianten kalles «snøkrystall». Heller ikke her skal det være noen like tall i noen av diagonalene.
Kategorier
Regler

Tele-sudoku

  • Vanlige sudoku-regler gjelder.
  • To og to ruter i motsvarende posisjon i hver sin boks er skraverte. Tallene i disse rutene skal være like.
De røde strekene viser noen eksempler på ruter i motsvarende posisjon i boksene de befinner seg i. Disse skal altså inneholde samme tall.


Kategorier
Regler

Etterfølgende-sudoku

  • Vanlige sudoku-regler gjelder.
  • Prikk mellom to ruter viser at tallene i dem er etterfølgende – altså at differansen mellom dem er 1.
Kategorier
Regler

Prikk-sudoku

Dette er en utvidelse av etterfølgende-sudoku.

  • Vanlige sudoku-regler gjelder.
  • Hvit prikk mellom to ruter betyr at differansen mellom dem er 1 (altså at tallene er ettefølgende).
  • Svart prikk mellom to ruter betyr at det ene tallet er dobbelt så stort som det andre.

 

Kategorier
Regler

Puslespill-sudoku

Puslespill-sudoku er akkurat som standard sudoku, bortsett fra at boksene har irregulære former.

Kategorier
Regler

Sudoku

Eksempel på standard sudoku-oppgave.
Eksempel på standard sudoku-oppgave.

Reglene for standard sudoku er veldig enkle:

Plasser tallene fra 1 til 9 i rutenettet slik at hvert tall bare forekommer én gang i samme rad, kolonne eller boks på 3×3 ruter (markert med tykke streker).

Hver oppgave har bare én mulig løsning.

Noen tall er plassert allerede. Det trengs kun ren logikk for å utlede hvilke tall som må stå i de resterende rutene – det skal ikke være nødvendig å gjette.

Her finner du en steg-for-steg-gjennomgang av hvordan du løser standard sudoku-oppgaver.

 

 

Løsning på oppgaven over.