Viewing: Regler

Sum-sudoku

I stedet for gitte tall har oppgaven ekstra bokser hvor det lille tallet angir summen av tallene i boksen. Heller ikke i disse sum-boksene kan samme tall stå to ganger.

Dobbel sudoku

To sudoku-oppgaver som overlapper hverandre. De kan ikke løses hver for seg; man må bruke opplysninger fra den ene oppgaven til å løse den andre – og omvendt.

Ekstra gruppe

Heller ikke i settet med grå ruter kan samme tall stå flere ganger.

Større-enn-sudoku

I stedet for gitte tall vises større-enn-tegn som må brukes for å utlede hvilke tall som må stå hvor.

X-sudoku

Hver av diagonalene som er markert med tynn grå strek kan ikke inneholde samme tall to ganger.

Tele-sudoku

Vanlige sudoku-regler gjelder. To og to ruter i motsvarende posisjon i hver sin boks er skraverte. Tallene i disse rutene skal være like […] Read More

Etterfølgende-sudoku

Vanlige sudoku-regler gjelder. Prikk mellom to ruter viser at tallene i dem er etterfølgende – altså at differansen mellom dem er 1 […] Read More

Prikk-sudoku

Dette er en utvidelse av etterfølgende-sudoku. Vanlige sudoku-regler gjelder. Hvit prikk mellom to ruter betyr at differansen mellom dem er 1 (altså at tallene er ettefølgende). Svart prikk mellom to ruter betyr at det ene tallet er dobbelt så stort som det andre.   […] Read More

Puslespill-sudoku

Sudoku-oppgaver hvor boksene har irregulære former.

Sudoku

Reglene for standard sudoku er veldig enkle: Plasser tallene fra 1 til 9 i rutenettet slik at hvert tall bare forekommer én gang i samme rad, kolonne eller boks på 3×3 ruter (markert med tykke streker). Hver oppgave har bare én mulig løsning. Noen tall er plassert allerede. Det trengs kun ren logikk for å […] Read More

1 2