Kategorier
Regler

X-sudoku

Hver av diagonalene som er markert med tynn grå strek kan ikke inneholde samme tall to ganger.

I normale X-sudoku-oppgaver er som oftest de to diagonalene markert med en tynn, grå stripe. Strekene signaliserer at alle tallene i hver markerte diagonal også må være forskjellige – altså samme regel som også gjelder for hver rad, kolonne og boks.

x-sudoku-eksempel
Eksempel på X-sudoku-oppgave. Det skal ikke være noen like tall i noen av de to diagonalene som er markert med grå strek.

Det finnes også oppgaver med flere enn to diagonale streker hvor enkelte av strekene går gjennom færre enn ni ruter. Også for disse kortere diagonalene gjelder regelen om at alle tallene må være forskjellige – men det sies ingenting om hvilke av tallene fra 1–9 som er med.

Eksempel på X-sudoku-oppgave med flere enn to diagonaler. Denne varianten kalles «snøkrystall». Heller ikke her skal det være noen like tall i noen av diagonalene.
Eksempel på X-sudoku-oppgave med flere enn to diagonaler. Denne varianten kalles «snøkrystall». Heller ikke her skal det være noen like tall i noen av diagonalene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *