Større-enn-sudoku

I større-enn-sudoku er det ingen gitte tall. I stedet er det oppgitt større-enn-tegn som må brukes for å utlede hvilke tall som må stå hvor.

Eksempel på større-enn-sudoku. Her gjelder det å følge større-enn-tegnene for å eliminere mulige tall fra hver rute.

Eksempel på større-enn-sudoku. Her gjelder det å følge større-enn-tegnene for å eliminere mulige tall fra hver rute.

Se for eksempel på tallet i rad 5, kolonne 8. Hvis vi følger større-enn-tegnene fra rute til rute, ser vi at alle de andre åtte tallene i boksen må være større enn dette. Dermed må dette tallet være 1.

In Category: Regler
Show 0 Comments
No comments yet. Be the first.

Leave a Comment