Tele-sudoku

  • Vanlige sudoku-regler gjelder.
  • To og to ruter i motsvarende posisjon i hver sin boks er skraverte. Tallene i disse rutene skal være like.

De røde strekene viser noen eksempler på ruter i motsvarende posisjon i boksene de befinner seg i. Disse skal altså inneholde samme tall.


In Category: Regler
Show 0 Comments
No comments yet. Be the first.

Leave a Comment