Etterfølgende-sudoku

  • Vanlige sudoku-regler gjelder.
  • Prikk mellom to ruter viser at tallene i dem er etterfølgende – altså at differansen mellom dem er 1.
In Category: Regler
Show 0 Comments
No comments yet. Be the first.

Leave a Comment