Puslespill-sudoku

Puslespill-sudoku er akkurat som standard sudoku, bortsett fra at boksene har irregulære former.

Eksempel på puslespill-sudoku

Navnet kommer av at boksene kan minne om puslespillbrikker.

De irregulære formene på boksene gir hver oppgave nye egenskaper, og det morsomme med puslespill-sudoku er å finne ut av hvordan de ulike boksene virker inn på hverandre.

Se på 9-tallene i eksempelet. Det er bare to av dem, men boksenes former gjør at vi likevel kan finne posisjonen til to til med èn gang:

Det er lett å finne to 9-tall

  • Siden både rad 4 og kolonne 2 har 9 i seg, må det stå et 9-tall i R6K4.
  • I R5 er det bare en rute hvor det kan stå et 9-tall, siden K2 og boksen i midten allerede har 9 i seg.

 

In Category: Regler
Show 0 Comments
No comments yet. Be the first.

Leave a Comment